Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
VEGGIE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovine i uslugu
VEGGIE d.o.o.

OIB: 71138392708
PDV ID/VAT Nr.: HR71138392708

Sjedište tvrtke:
Razljev, Peščenička 23, HR-10315 Novoselec

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
080961723

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti:
20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti

Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva:
Jan Marinac, Ines Dundović

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa:
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska. Mljekarski trg 3, HR-51000 Rijeka
IBAN HR41 2488 0011 1001 3596 7