Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici www.veggie.hr, koja je u vlasništvu trgovačkog društva VEGGIE d.o.o., Peščenička 23, 10315 Razljev, OIB: 71138392708. Korištenjem ovih internetskih stranica www.veggie.hr Korisnik/Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i Uvjetima kupnje. Smatra se, da korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik/Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te smatra se, da narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Nositelj svih prava na Internet stranici www.veggie.hr je trgovačko društvo VEGGIE d.o.o.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Korisnik/Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Prodavatelj: trgovačko društvo VEGGIE d.o.o., Peščenička 23, 10315 Razvljev MBS: 080961723; OIB: 71138392708; Trgovački sud u Zagrebu; Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Tel: 091 1 834 443, e-mail: info@veggie.hr , website: www.veggie.hr

Korisnik/Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Ukoliko su u podacima o Korisniku/Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.

Prodavatelj obvezuje se na zaštitu podataka kupaca te da će ih koristiti samo u svrhu izvršenja ugovornih obveza prodaje.

Prodavatelj obvezuje se na isporuku sukladno traženjima kupaca prema trgovini sukladno podacima koje kupac navodi u svojem korisničkom računu ili prilikom naručivanja proizvoda.

Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika/Kupca i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Korisnika/Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Korisnik/Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik/Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.veggie.hr.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice www.veggie.hr. Stoga su Korisnici/Kupci dužni prije svakog korištenja Internetske stranice www.veggie.hr pregledati sadžaj Općih uvjeta poslovanja i Uvjeta kupnje. Suprotno postupanje osobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.veggie.hr.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine, stoga Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Korištenje ove Internetske stranice www.veggie.hr isključivo je na odgovornost Korisnika/Kupca. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.veggie.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.veggie.hr internetske stranice. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje internetske trgovine www.veggie.hr za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja Prodavatelja.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Prodavatelj zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun Korisnika/Kupca, bez obveze naknade Korisniku/Kupcu bilo kakvog troška ili štete.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. obvezan izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom.

Ukoliko Kupac želi može se obratiti Prodavatelju na broj 091 1834 443 ili mail adresu info@veggie.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja.

Svi prehrambeni proizvodi u ponudi na Internet stranici www.veggie.hr skladište se i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod i kod kupca ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

Uz gore navedene uvjete jednostranog raskida ugovora, dodatno se za prehrambene proizvode utvrđuju razlozi za opravdani prigovor i na povrat u sljedećim slučajevima:

– ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod kojem je već istekao rok trajanja

– ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod koji nije ispravan odnosno ne udovoljava propisima o zdravstvenoj ispravnosti

– ukoliko vam je isporučen prehrambeni proizvod koji niste naručili.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem www.veggie.hr baze podataka. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.veggie.hr podložni su bugovima (računalnim greškama), nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.veggie.hr. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.veggie.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz ponude na web stranici www.veggie.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Cijene istaknute na web stranici www.veggie.hr izražene su u eurima. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga jer se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Prodavatelj, obvezuje se jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene proizvoda bez prethodne najave. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti i u svakom trenutku odrediti popust, dnevne, tjedne ili mjesečne akcije, akcije za pojedine grupe proizvoda ili za sve proizvode.

Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih Uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim Kupcima/Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Zbog mogućeg velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.veggie.hr, Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Prodavateljevog dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Prodavatelj će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač Prodavatelja nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Prodavateljeve Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Prodavatelj otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije. Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Akcijska prodaja

Prodavatelj će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Poklon Bon/Kôd/Kupon

Prodavateljev poklon bon/kôd/kupon je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem www.veggie.hr Internet stranice.

Bon/kôd/kupon nije ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na Prodavateljev bon/kôd/kupon ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. Prodavateljev bon/kôd/kupon ne može biti zamijenjen za novac. Poklon bon/kôd/kupon nije moguće kombinirati ili zbrajati s drugim poklon bonovima/kodovima/kuponima te je na jednoj narudžbi moguće iskoristiti jedan poklon bon/kôd/kupon. Ukoliko nije drugačije naznačeno, poklon bon/kôd/kupon korisnik može iskoristiti jednom na jednoj narudžbi.

Promo kodovi

Promo kodovi su vezani uz posebne akcije koje imamo na web shopu te se također mogu jedino koristiti na našoj web stranici www.veggie.hr.

Kako bi naručili proizvode iz naše web trgovine, ne morate biti registrirani Korisnik.

Odaberite željene proizvode i količine koje želite naručiti završite svoju narudžbu klikom na opciju “plaćanje”. Ukoliko imate većih problema prilikom naručivanja ili ste se krivo ulogirali jednostavno nas nazovite na broj telefona 091 1834 443.

Proizvode iz ponude moguće je naručiti i kupiti:

Putem virmana ili opće uplatnice
Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda prilikom dostave
Karticama Visa, Maestro, MasterCard

1. Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje virmanom ili općom uplatnicom, na vašu e-mail adresu poslati ćemo potvrdu narudžbe. Prodavatelj će Vas kontaktirati po potrebi.

Kupac/korisnik mora na uplatnici ispuniti sljedeće podatke:

Uplata na IBAN VEGGIE d.o.o.:
IBAN: HR4124880011100135967
BKS Bank AG., Glavna podružnica Hrvatska
Poziv na broj: 00 – broj narudžbe

Primatelj:
VEGGIE d.o.o.
Peščenička 23, 10315 Razljev
OIB: 71138392708

Po zaprimljenoj uplati dostavit ćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi dostavljaju se kupcu u skladu s uvjetima dostave.

2. Plaćanje pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda prilikom dostave

Plaćanje pouzećem omogućuje Vam da narudžbu podmirite prilikom preuzimanja paketa s proizvodima. Plaćanje pouzećem plaća se isključivo u gotovini dostavljaču prilikom preuzimanja paketa s proizvodima. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti preuzeti pošiljku u vrijeme dostave, dostavljač će Vas obavijestiti na broj telefona koji ostavite prilikom narudžbe ili registracije, te će uslijediti dogovor oko promjene adrese dostave ili termina dostave.

3. Plaćanje kreditnim karticama

Plaćanje karticama vrši se putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama.

Nakon što se transakcija u Vašoj banci izvrši, poslat ćemo Vam proizvode iz narudžbe. U slučaju da se transakcija ne izvrši u roku od 5 dana od iniciranja transakcije, narudžba će se automatski poništiti.

Molimo Vas da prije kupovine provjerite da li je Vaša kartica odobrena od strane Vaše banke za internetske transakcije.

Kartice kojima možete izvršavati kupovinu su:

Visa, Mastercard, i Maestro jednokratno

Naručenu robu u mogućnosti smo dostaviti jednog dana u tjednu (petak) i to isključivo na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Kod isporuke vodimo računa da je primatelj na adresi u vrijeme dostave što postižemo prethodnim kontaktom i dogovorom.

Napomena

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina. Prilikom preuzimanja ovog proizvoda dostavljač će vas zatražiti valjanu osobnu ispravu radi dokazivanja ispunjavanja uvjeta starosti iznad 18 godina kao preduvjet isporuke ovog proizvoda. Bez dobrovoljnog dokazivanja starosti iznad 18 godina dostavljač nije obvezan isporučiti proizvod.

Troškovi dostave

Dostava za sve narudžbe iznad 25 EUR kupljene u www.veggie.hr internetskoj trgovini je besplatna za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Trošak dostave za narudžbe manje od 25 EUR iznosi 5 EUR.

Ako želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo vas da to napišete pod NAPOMENA kako bi mogli vašu želju mogli prenijeti osobi koja će dostavljati proizvode.

Proces dostave

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe, odnosno putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Primitkom pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.

Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove narudžbe.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu.

Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom i ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Prodavatelj vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta VEGGIE d.o.o., Peščenička 23, 10315 Razljev, telefonom 091 1834 443 ili putem email adrese prigovor@veggie.hr.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi te priložite fotografiju prehrambenog proizvoda te nam pošaljete jasnu fotografiju LOT oznake sa proizvoda i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum) e-mailom na prigovor@veggie.hr, telefonski broj 091 1834 443.

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po članku 10. stavka 5. zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke.

Prodavatelj poziva kupce da prije upotrebe prehrambenog proizvoda detaljno pročitaju podatke s deklaracije isporučenog proizvoda jer su podaci o prehrambenim proizvodima promjenjivi ovisno o seriji proizvoda, primjerice: sastav, količina sastojaka, kao i nutritivna vrijednost i alergeni.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (koji se nije mogao otkriti pregledom prilikom preuzimanja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Prodavatelj obavještava kupce na razloge za gubitak prava na jednostrani raskid ugovora, odnosno povrat proizvoda kada su ispunjeni preduvjeti propisani Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019) iz članka 79. stavci: 4). predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe i 5). predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj. U slučaju da Kupac odluči zamijeniti ispravan proizvod, Prodavatelj će izvršiti zamjenu ako je proizvod neoštećen, nekorišten ili mu na bilo koji drugi način nije umanjena vrijednost. U tom slučaju Kupac snosi troškove povrata i ponovnog slanja robe.

Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije. Prodavatelj će u tom slučaju, prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o trošku Kupca

Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

Pravo na povrat

Kupac ima pravo na prigovor i povrat robe u sljedećim slučajevima:

isporuka robe koja nije naručena
isporuka robe kojoj je istekao rok
isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
U kojim slučajevima nemate pravo na povrat/zamjenu proizvoda

Prehrambenom proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja
Otvoren, oštećen, korišten prehrambeni proizvod ili proizvod kojem je na drugi način umanjena vrijednost od strane kupca bez obzira na valjan rok trajanja i potrebnu ispravnost i zdravstvenu sukladnost
Pregled paketa i vidljivi nedostaci i oštećenja

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju.

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Prodavatelj VEGGIE d.o.o., Peščenička 23, 10315 Zagreb OIB: 71138392708, tvrtka koja djeluje na hrvatskom tržištu. U svojoj djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pritom poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate.

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.veggie.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.veggie.hr. Ova politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje stranice www.veggie.hr.

Prodavatelj kao pružatelj usluga Internetske stranice www.veggie.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika/Kupca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Svaki Korisnik/Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu gdpr@veggie.hr.

Prihvaćanjem ove Izjave Privatnost i zaštita osobnih podataka klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.veggie.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama VEGGIE.hr trgovina i web shopa, Korisnik/Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prodavatelj se obvezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Prodavatelj neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Prodavatelj ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu Prodavatelja te na sve stranice unutar veggie.hr domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na veggie.hr domeni, za koje Prodavatelj nije nadležan niti odgovoran te za koje stranice veggie.hr ne prikuplja i ne obrađuje podatke Korisnika/Kupaca.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti Prodavatelja. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Osim u slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima Prodavatelj neće kupcu slati elektronske poruke ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je jako važna, te smo stoga uskladili čuvanje i zaštitu osobnih podataka s GDPR normama koje su određene od strane EU i koje su stupile na snagu 25.05.2018. Prodavatelj prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nam nužno potrebni kako bismo mogli ispuniti obveze sa svoje strane. Svi korisnički podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo onim zaposlenim osobama kojima je ključno imati uvid u podatke. Ukoliko želite u bilo kojem trenutku da Vaše podatke uklonimo iz sustava, možete to učiniti sami ili nam pišite na gdpr@veggie.hr, a mi ćemo ukloniti sve Vaše podatke iz našeg sustava. Ukoliko više ne želite primati naš newsletter, možete se odjaviti s liste na dnu newslettera ili nam pišite na gdpr@veggie.hr i mi ćemo to učiniti za Vas.

Korištenje i prosljeđivanje osobnih podataka

Podaci iz obrazaca

Na web stranici veggie.hr možete koristiti neke od obrazaca kako biste nam prenijeli podatke. Ukoliko nije riječ o osobnim podacima, unosi u poljima obrasca pohranjuju se i statistički analiziraju. U slučaju da se radi o osobnim podacima, onda se samo prekid ili uspješna otprema statistički bilježi, osim ako izričito ne pristanete na statističku analizu tih podataka.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Prodavatelj u trenutku plaćanja na internet stranici veggie.hr, kao uvjet plaćanja usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Stripe Inc., pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih i/ili debitnih) kartica, ugovornog partnera Prodavatelja i izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci kupca (ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod Stripe Inc., koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link “plati”.

Prodavatelj niti u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Stripe Inc. na internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Osobni podaci pohranjeni kod Stripe Inc. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.

Prijave

Ukoliko se prijavite na našu web uslugu, dajete nam pravo za stvaranje profila korisnika kojim pratimo Vaše ponašanje pri surfanju na našoj web stranici.

Taj postupak se odvija pod pseudonimom što znači da Prodavatelj Vaše korisničko ime koristi kao pseudonim. Podatke koje povezujemo s tim pseudonimom možemo koristiti za individualizaciju našeg sadržaja. Ovu vrstu praćenja možete u bilo kojem trenutku opozvati. U tom slučaju Vam neće biti dostupan personalizirani sadržaj. Na pisani zahtjev ćemo Vas obavijestiti o pohranjenim podacima za korisnika.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje VEGGIE d.o.o. putem Internet stranice www.veggie.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.veggie.hr, Prodavatelj će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu.

Prodavatelj će kod prijave tražiti od Kupca određene osobne podatke: ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže sa obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.veggie.hr, Prodavatelj će od budućeg Korisnika tražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.veggie.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Prodavatelj preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.veggie.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova.

Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu VEGGIE.hr prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.veggie.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.veggie.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Prodavatelj ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.veggie.hr. Niti jedan dio Internetske stranice www.veggie.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.veggie.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac koji se prijavljuje putem registracije unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijava, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.veggie.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@veggie.hr.

S kojim primateljima VEGGIE.hr dijeli osobne podatke?

Prodavatelj neće dijeliti osobne podatke Kupca/Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Prodavatelj će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca tražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Prodavatelj koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

3. Stripe Inc. (stripe.com) koji je pružatelj usluge online autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao kupac/korisnik usluge Prodavatelj prilikom kupnje robe ili usluge na Internet stranici www.veggie.hr U ovom slučaju dijele se osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, adresa, poštanski broj, grad, država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseci od dana provođenja pojedine transakcija odnosno dana terećenja.

4. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer je Prodavatelj temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje Prodavatelj izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

5. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za izradu računa Solo. Podaci se prenose u sustav za izradu računa te se istovremeno račun dostavlja kupcima. Prenose se podaci: Ime, Prezime, Adresa, Email adresa, OIB (Ukoliko je unesena ta informacija), Naziv poduzeća (ukoliko je unesena ta informacija). Podaci prenešeni u sustav Solo nisu dostupni za daljnju obradu tvrtci Solo niti trećim stranama, već isključivo tvrtki VEGGIE d.o.o. za potrebe održavanja poslovnih procesa prema zakonima Republike Hrvatske.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Prodavatelj pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.veggie.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Prodavatelj pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac/Korisnik može zatražiti i dobiti od Prodavatelja cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: gdpr@veggie.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac/Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac/Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@veggie.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Kupac/Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Prodavatelja putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@veggie.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Prodavatelj je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: gdpr@veggie.hr, telefon 091 1834 443.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@veggie.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca/Korisnika i stranice www.veggie.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Prodavatelj uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Prodavatelj provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.veggie.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Prodavatelj se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Privatnost i zaštita osobnih podataka

Ovu politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Prodavatelj može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Privatnost i zaštita osobnih podataka na Internet stranici www.veggie.hr. Zato Prodavatelj poziva Kupce /Korisnike da povremeno pregledaju ovim pravilima. Ukoliko se Kupac/Korisnik ne slaže s ovim pravilima Privatnost i zaštita osobnih podataka, upućujemo Kupca/Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.veggie.hr.

Izmjena Privatnost i zaštita osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.veggie.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice www.veggie.hr od strane Kupca/Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac/Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Privatnost i zaštita osobnih podataka.

Prodavatelj (www.veggie.hr) koristi “cookie“ programe kao identifikatore sesije, odnosno “cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti kupčev preglednik (browser), a samim time i kupca, te na taj način omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookie (kolačić)?

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl. Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako ih onemogućiti?

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je samo pri dnu stranice veggie.hr isključiti opciju spremanja kolačića.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

U svakom trenutku Vam je na raspolaganju opcija na dnu stranice za uključivanje ili isključivanje kolačića. Na Vama je da nam dopustite korištenje kolačića kako bismo mogli unaprijediti naše usluge i što bolje prilagoditi stranicu Vašim potrebama.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku), Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari – iOS / Mac.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.veggie.hr.

Ima li www.veggie.hr kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa s društvenih mreža Facebook, Twitter i Youtube. Također dijeljenje oglasa na tim društvenim mrežama postavlja kolačiće.

Mjerenje posjećenosti

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema “kolačiće”, to možete učiniti ovdje.

Snimljeni podaci za web praćenje:

Tijekom Vašeg posjeta web stranici Prodavatelj prikupljaju se i vrednuju podaci za našu statistiku posjećenosti stranice, a iste prenosi Vaš web preglednik. Kako bismo mogli analizirati i izmjeriti korištenje web trgovine veggie.hr koristimo Google Analytics i Facebook pixel.

IP adresa (Internet Protokol adresa)

IP adresa se prenosi sa svakim poslanim zahtjevom poslužitelju, tako da server zna gdje odgovor mora biti poslan. Pružatelj internet usluga (ISP) dodjeli svima IP adresu prilikom spajanja na Internet. ISP može pratiti koja je IP adresa u kojem trenutku dodijeljena pojedinim korisnicima. Sve dok se spremljena IP adresa ne izbriše teoretski se može, preko ISP-a, doći do identiteta krajnjeg korisnika. Iz tog razloga Prodavatelj i agencija za obradu statističkih podataka ne spremaju IP adrese posjetitelja, nego ih koriste samo u svrhu prepoznavanja sesije i obrane od napada. Prema tome IP adresa se neposredno nakon toga briše, tako da prikupljeni podaci ostanu anonimni te da se niti posredovanjem ISP ne može saznati identitet krajnjeg korisnika.

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica www.veggie.hr te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.